Dzień Solidarności Ludzi Pracy (zdjęcia)

1 Maja tradycyjnie obchodzimy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, upamiętniający strajk przeciwko niskim płacom i fatalnym warunkom pracy robotników w Chicago z 1890 roku. Tuż przed południem przy pomniku na ostrowieckim rynku delegacje reprezentujące władze miasta, powiatu ostrowieckiego, a także środowisk lewicowych złożyły wiązanki. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystości miały skromny charakter. Powiat ostrowiecki reprezentowali: Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu oraz Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu ostrowieckiego, władze miasta: radny Stanisław Choinka oraz Anna Woś z Biura Prezydenta Miasta.

Józef Grabowski, przewodniczący powiatowych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, podkreślił znaczenie tego święta dla ludzi pracy w obecnej, trudnej sytuacji pandemii. Jak mówił dziś w młodych  ludziach jest moc, którzy upominają się o swoje prawa. J. Grabowski nawiązał także do ostatnich wydarzeń dotyczących podziału funduszy dla mieszkańców naszego regionu przez władze centralne, który jego zdaniem, uzależniony jest od barw politycznych. Zwieńczeniem krótkich obchodów były podziękowania za udział w uroczystości.

Print Friendly, PDF & Email