Praca dla 90 młodych mieszkańców powiatu

Młodzi mieszkańcy powiatu mogą liczyć na pomocną dłoń urzędu pracy.
Priorytetem ostrowieckiego urzędu, ale również środowiska jest wsparcie zawodowe młodych ludzi,aby jak najwięcej z nich znalazło ciekawą pracę na miejscu i by w rodzinnym mieście i powiecie mogli spełnić swoje zamierzenia życiowe.
O tym otwarciu na młodych mówiła Małgorzata Stafijowska, dyrektor PUP, na jednej z sesji Rady Powiatu na początku roku oraz w czasie ostatniej sesji, informując o działalności urzędu i przypominając wyzwania, przed którymi stoją instytucje rynku pracy. Odbiór tych słów jest pozytywny. Zapewne pani dyrektor na bieżąco zapoznaje się z analizami społecznymi, analizami rynku pracy i wie jakie zagrożenie niesie ze sobą fatalna sytuacja demograficzna i jakie skutki dla naszego regionu i lokalnej gospodarki powoduje migracja młodzieży. Województwo świętokrzyskie ma najgorsze w kraju wskaźniki demograficzne a na dodatek jedną z największych w kraju migracji. Co roku tysiące młodych mieszkańcówwyjeżdża z rodzinnych miejscowości do innych regionów i dużych miast m.in. za pracą.
To dotkliwa strata, bowiem bez zmiany pokoleniowej na lokalnym rynku pracy nie dogonimy innych bogatszych regionów. Jeśli inwestorzy nie znajdą na miejscu specjalistów, wykwalifikowanych pracowników, otworzą swoje biznesy gdzie indziej. A już dziś pracodawcy skarżą się, że coraz trudniej przychodzi im uzupełnić luki kadrowe. Dotyczy to nawet firm z sektora okołohutniczego, jak je nazywamy w Ostrowcu. Inwestycje w młodych są więc równocześnie inwestycjami w rozwój miasta i powiatu.
-Co czwarta osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, to młody bezrobotny poniżej 30 roku życia ? podkreśla Joanna Wiewiór, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w ostrowieckim urzędzie pracy.
? Osoby te charakteryzuje stosunkowo wysoki w porównaniu do bezrobotnych z pozostałych kategorii wiekowych poziom wykształcenia, ale jednocześnie, co czwarty bezrobotny nie posiada żadnego stażu pracy. Jest to grupa szczególnie zagrożona bezrobociem długotrwałym, właśnie ze względu na mniejsze możliwości konkurowania z osobami posiadającymi większe doświadczenie zawodowe. Dodatkowo, pandemia wpłynęła negatywnie na ich szanse zawodowe.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, chcąc ułatwić młodym mieszkańcom powiatu wejście na rynek pracy, w ubiegłym roku pozyskał pieniądze ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na projekt aktywizacji zawodowej osób w wieku 18 -29 lat pod nazwą ?Od bierności do zawodowej aktywności?. W ramach tego projektu, realizowanego od stycznia br. do września 2022 roku aż 90 osób biernych zawodowo skorzysta z pośrednictwa pracy i znajdzie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
-Do końca czerwca b.r. z udziału w projekcie skorzystało już 30 młodych mieszkańców powiatu, pozostających bez pracy ? informuje Joanna Wiewiór, kier. CAZ. -Dzięki projektowi, pracodawcy mogą pozyskać pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, a z tytułu ich zatrudnienia uzyskać zwrot części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne przez pokres 6 miesięcy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.