Zmarł Stanisław Karbowniczek

Zmarł Stanisław Karbowniczek, znany działacz społeczny i polityczny. W latach 70. poprzedniego wieku I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a po transformacji ustrojowej i reformie samorządowej – radny Rady  Miejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego i przewodniczący klubu lewicy.Urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim i wychował w starej, robotniczej części miasta. Jako młody chłopak trafił do huty. Pracował jako robotnikw kilku wydziałach huty. Dał się tam poznać jako aktywny młody człowiek, dobry organizator, Aktywnie działał najpierw w organizacjach młodzieżowych, a później w PZPR. Awansował w organizacji młodzieżowej na terenie zakładu, a później w strukturach partii, gdzie doszedł do funkcji I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR. To za jego ?sekretarzowania? rozpoczął się etap rozbudowy huty i najlepszy okres w rozwoju miasta. Zapadła bowiem decyzja o budowie w Ostrowcu Świętokrzyskim Nowego Zakładu i rozpoczęła się największa w historii miasta inwestycja. Ówczesne władze miasta miały wpływ na zakres wielu przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza inwestycji towarzyszących budowie huty, m.in. na budowę zakładu Wólczanki przy ulicy Samsonowicza, ale również wielu innych zadań. Podkreślano wtedy ich aktywność.  W programach rządowych znalazły się pieniądze na rozbudowę infrastruktury miejskiej. Powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, bowiem huta potrzebowała zatrudnić wielu nowych, dobrze przygotowanych pracowników: inżynierów, technologów, przedstawicieli średniego dozoru wykwalifi kowanych pracowników.

Rzeczywiście, do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechało tysiące nowych osób i rodzin. Miasto dynamicznie rozwijało się, budowano nowe szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki na terenie nowych osiedli. Powstawały nowe centra handlowe.
Przez kilka lat Stanisław Karbowniczek był dyrektorem Gospodarstwa Ogrodniczego na Sudole, które również było inwestycją towarzyszącą budowie Nowego Zakładu Metalurgicznego. Później przeszedł na emeryturę, ale nadal był aktywnym uczestnikiem lokalnego życia społecznego i politycznego. W wyborach samorządowych w latach 1998 -2002 uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej Ostrowa Świetokrzyskim. Nadal był osobą popularną w środowisku lewicy. Często zobaczyć go można było na ulicy w rozmowie z byłymi hutnikami. Uczestniczył w spotkaniach w osiedlach i zebraniach organizacji lewicowych. Do końca był wierny wartościom i ideałom lewicowym. 

Print Friendly, PDF & Email