Powstaną trzy koncepcje przybudowy ostrowieckiego Rynku

Firma Dresler Studio Architektura I Urbanistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, znana chociażby z przygotowania koncepcji programowo przestrzennej, projektu aranżacji wnętrz oraz analiz związanych z wariantami przebudowy i remontu dawnego Browaru Saskich w Ostrowcu Świętokrzyskim tym razem przygotuje dokumentację projektową w ramach przebudowy i zagospodarowania terenu ostrowieckiego Rynku. To realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie Rozwoju Miast – Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Samo zadanie projektowe składa się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest wykonanie elementów z wykorzystaniem w jak najszerszym zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury (np. fontanna z retencją, skrzynki korzeniowe, rozsączające, zielono-niebieskie dachy, banery, flagi, maszty, rzeźby czy inne elementy wykonane z tkaniny absorbującej wodę i zdobiące miejską przestrzeń, mogące chłonąć deszcz by później oddawać wodę do otoczenia, spowolnienie przepływu wody opadowej za pomocą łańcuchów spływowych, podziemne zbiorniki retencyjne, place wodne, ogrody deszczowe, nawierzchnie przepuszczalne, wykorzystanie technologii folii fotowoltaicznej do budowy zacienień ławek, placu zabaw, masztów i flag itp.). Kolejnym z elementów ma być budowa modułowego energooszczędnego budynku (z rozważaniem możliwości utworzenia „żyjących ścian” imitujących ekosystem roślinny / leśny) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (m.in. postuluje się zastosowanie pozyskiwania energii z promieni słonecznych poprzez rolety/żaluzje okienne), przeznaczonego m.in. na integrację pokoleniową  (m.in., osoby niepełnosprawne, młodzież, dzieci, osoby dorosłe, seniorzy) / kawiarnię / wielosezonowy sok-bar / miejsce spotkań, wystaw, kameralnych koncertów oraz zabaw / gier wirtualnych. Proponuje się wkomponować zabudowę w górną połać Rynku wykorzystując różnice wysokości pomiędzy płytą Rynku a ul. Rynek (z zachowaniem poziomu maksymalnej wysokości budynku do poziomu ul. Rynek), aby możliwe było skorzystanie z dachu (zielono-niebieskiego) budynku do celów rekreacyjnych. Trzecim elementem ma być przebudowa istniejącej fontanny lub budowę nowej fontanny z wykorzystaniem retencjonowanej wody stanowiącej atrakcyjną, możliwą do wykorzystania wielofunkcyjną przestrzeń integrującą różne grupy interesariuszy. Zakłada się też przebudowę oświetlenia płyty rynku, a także systemu monitoringu wizyjnego terenu objętego opracowaniem. Nie wyklucza się również w ramach zagospodarowania terenu wykonanie elementów iluzji optycznej lub street art 3d, zagospodarowanie zielonych istniejących i nowych przestrzeni z uwzględnieniem ich nawodnienia wykorzystując przede wszystkim wody opadowe z projektowanej retencji oraz mające na celu charakter edukacyjny, wykonanie elementów małej architektury (w tym miejsc przeznaczonych na postój rowerów / hulajnóg, budowy zielonych pergoli na ciągach komunikacyjnych z nowoczesnym i niepowtarzalnym designem, wykonanie urządzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykorzystując elementy edukacji ekologicznej, technik naukowych z przeznaczeniem do gier i zabaw.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta: –Firma wyłoniona w przetargu wykona i przedstawi trzy koncepcje przebudowy ostrowieckiego Rynku wraz z zagospodarowaniem terenu i jego składnikami między innymi budynkiem modułowym, przebudową fontanny małą architekturą, elementami zielono –niebieskiej infrastruktury. Warianty będziemy chcieli przedstawić mieszkańcom, aby oni mieli możliwość wypowiedzenia się, co do ewentualnej, przyszłej realizacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *