Urodziny Klubu Seniora w Grzegorzowicach

Pierwszy w gminie Waśniów Klub Seniora w Grzegorzowicach świętował rok swojej działalności.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafi alnym w intencji członków Klubu i ich rodzin. Wyjątkowa uroczystość zgromadziła wielu gości, a wśród nich byli: wójt gminy Krzysztof Gajewski, przewodniczący Rady Gminy, Mirosław Chamera, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Janina Kamińska, koordynator z GOPS – u Justyna Kopacz, pracownicy Urzędu Gminy w Waśniowie oraz sympatycy Klubu. 
Klub Seniora rozpoczął swoją działalność 19 kwietnia 2021 roku. Jest on miejscem spotkań mieszkańców powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Obecnie skupia 27 osób. Seniorzy w klubie spędzają czas na różnych formach aktywności i integracji. Celem Klubu jest aktywizacja społeczna, włączenie osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym pomagają w utrzymaniu dobrej kondycji psychofi zycznej, a także przyczyniają się do budowania nowychrelacji. Seniorzy przez rok działalności uczestniczyli w wielu wydarzeniach: w samospisie internetowym w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku, w 30 Finale WOŚP, w V Senioraliach w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląskim. S. Hadyny, w tym także w wycieczkachpo naszym regionie. Członkowie Klubu organizowali także koncert kolęd, a przy dużym wsparciu Marcina Walasa został nagrany teledysk z wykonaniem muzycznym seniorów. Ostatnio podjęli prace przy remizie, w której mają swoją siedzibę, obsadzając ją kwiatami, które w ilości 200 sztukprzekazał radny Janusz Bugajski zeswojego gospodarstwa.
Podczas uroczystości goście kierowali do seniorów życzenia i gratulacje. Seniorzy także wyrazili wdzięczność  za wsparcie włodarzowi gminy Krzysztofowi Gajewskiemu i pracownikom urzędu.
-Bardzo cieszy mnie, że udało się zaktywizować naszych seniorów. Początki nie były łatwe, dziś widać to zaangażowanie, tą aktywność i zainteresowanie. W Klubie dużo się dzieje, we wszystkim co robią seniorzy widać te radość, serce i pogodę ducha. Wszystkim gratuluję i kibicuję – mówił wójt Krzysztof Gajewski.
Podczas spotkania nie zabrakło urodzinowego tortu, wspólnej zabawy przy ognisku oraz piosenki ułożonej przez seniorów z okazji pierwszego jubileuszu. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *