Akademia Pełna Zdrowia dla mieszkańców

Już po raz czwarty powiat ostrowiecki rusza z Programem Profilaktyki Akademia Pełna Zdrowia dedykowanym mieszkańcom. W tej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych bezpłatną profilaktyką zostali objęci dorośli, seniorzy, dzieci i młodzież szkolna. W ubiegłym roku z badań, warsztatów i konsultacji  lekarskich skorzystało blisko 1.400 osób. W tym roku, jak potwierdza starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, zarząd powiatu zwiększył środki na ten cel, dzięki czemu z proponowanej profilaktyki będzie mogła skorzystać większa liczba osób. Tradycyjnie Program przebiega w oparciu o cztery bloki stałe: „Czas na edukację”, „Czas na aktywność”, „Czas zadbać o zdrowie” oraz „Czas na relaks w ciszy”.  

-Program Profilaktyczny w całości finansowany jest ze środków własnych powiatu. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel blisko 150 tysięcy. Powstaje on w oparciu o sugestie i rozmowy z mieszkańcami, stąd też z każdym rokiem jest on bogatszy. W tej edycji znajdują się badania profilaktyczne, do których mieszkańcy mają ograniczony dostęp. Są to badania z zakresu neurologii, densytometrii, badania chirurgiczno – naczyniowe, czy też badania  cytologiczne oraz badania  dla kobiet powyżej 70 roku życia wykluczonych z bezpłatnej mammografii. Nasz Program obejmuje wszystkie grupy społeczne – od dzieci, poprzez młodzież szkolną, osoby dorosłe i seniorów. Proponujemy warsztaty, również bezpłatne konsultacje kardiologiczne, laryngologiczne, urologiczne,  USG jamy brzusznej oraz  zajęcia ruchowe i koncerty relaksacyjne. Miejmy nadzieję, że covid nie powróci i uda nam się zrealizować cały zaplanowany cykl Akademii Pełnej Zdrowia –mówiła starosta Marzena Dębniak.

Program w tej edycji inaugurują warsztaty dla młodzieży szkół średnich, które rozpoczną się już w poniedziałek.

-Rozpoczynamy zajęciami z zakresu profilaktyki uzależnień, które będą odbywały się w formie  warsztatów profilaktyczno- edukacyjno – muzycznych pod tytułem „Droga do nikąd”, w których weźmie udział około 400 uczniów. Kolejnym działaniem budzącym duże zainteresowanie wśród mieszkańców są zajęcia aktywności fizycznej, które także rozpoczną się lada dzień. Już trwają zapisy. W Programie znajduje się także pakiet urologiczny dla mężczyzn od 30 roku życia dedykowany profilaktyce raka prostaty. Chciałbym podziękować pani staroście Marzenie Dębniak oraz członkowi zarządu powiatu, pani Agnieszce Rogalińskiej za to, że o ile we wcześniejszych latach program profilaktyki obejmował jedynie seniorów, obecnie obejmuje on całą populację mieszkańców powiatu ostrowieckiego. A to ważne działania, które udostępniają szeroką profilaktykę dla wszystkich grup – mówił Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Zdrowa, Edukacji i Spraw Społecznych.

O potrzebie edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień mówiły na konferencji wolontariuszki, uczennice popularnej „Samchodówki” –  Patrycja Kasprzyk i Agata Łęczkowska, których zdaniem w ich grupach rówieśniczych znajdują się osoby, które eksperymentują z dopalaczami, narkotykami, czy alkoholem. 

W tym roku, jak potwierdza dr Katarzyna Kowalska z  Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, została nawiązana współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, w ramach której zostanie przeprowadzony cykl wykładów i warsztatów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki nowotworowej. Jak informowała Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu, w tej edycji wiele działań jest dedykowanych najmłodszym mieszkańcom.

-Wśród propozycji Programu szczególną troską objęliśmy dzieci. Proponujemy pakiet dietetyczny z badaniem i konsultacją dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. Dzieci do 12 roku życia będą mogły także skorzystać z badania jamy brzusznej wzorowanych na akcji Fundacji Ronalda McDonalda, gdzie będzie wykonywany ten sam zakres badań. Do tej grupy skierowaliśmy także badania laryngologiczne oraz konsultacje z zakresu dermatoskopii. Wszystkie nasze propozycje w Programie są odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz są też wynikiem sugestii i porad współpracujących z nami lekarek Danuty Barańskiej, Małgorzaty Bień, Ireny Kolwaczyk –Kwiecień oraz Bożeny Morocińskiej – mówiła  Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu.

Program Akademii Pełnej Zdrowia będzie realizowany do końca roku. Już w czerwcu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w koncertach relaksacyjnych i w zajęciach aktywności fizycznej. Na czerwiec zaplanowano także USG piersi dla kobiet pomiędzy 20 a 65 rokiem życia oraz USG jamy brzusznej dla osób powyżej 30 roku życia. Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu Akademia Pełna Zdrowia ruszy z mammografią dla kobiet, cytologią, badaniami neurologicznymi i densytometrycznymi z edukacją dietetyczną dla dorosłych oraz dietetyką dla dzieci. W październiku planowane są badania urologiczne dla mężczyzn, badania kardiologiczne dla osób powyżej 30 roku życia oraz doppler dla dorosłych powyżej 40 roku życia. W listopadzie mieszkańcy będą mogli skorzystać z badań chirurgiczno – naczyniowych, laryngologicznych, konsultacji dermatoskopii oraz badań USG jamy brzusznej dla dzieci. W grudniu odbędą się warsztaty onkologiczne dla młodzieży i dorosłych, a także cykl koncertów relaksacyjnych.

– Zapraszam i zachęcam mieszkańców do udziału w naszym Programie Profilaktyki, w którym proponujemy każdej grupie wiekowej cykl bezpłatnych badań, konsultacji, warsztatów i koncertów. Cieszy mnie, że jesteśmy jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym samorządem powiatowym, który realizuje tak szeroką profilaktykę i miło mi, że inne powiaty też sięgają po takie programy, gdyż one służą  mieszkańcom i są  bardzo potrzebne – mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak

Szczegóły dotyczące terminów i zapisów będą publikowane na stronach internetowych powiatu oraz w „Gazecie Ostrowieckiej”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *