Droga w Nowej Dębowej Woli łączy ludzi

W minioną środę odbyło się uroczyste przekazanie mieszkańcom wyremontowanej drogi w Nowej Dębowej Woli w gminie Bodzechów. Z drogi od wielu lat korzystają nie tylko mieszkańcy, ale z uwagi na jej walory przyrodnicze, także miłośnicy wypraw pieszych i rowerowych. Urokliwy odcinek przebiegający przez las, łączy gminę Bodzechów z gminą Kunów, w kierunku Kurzaczy i Karczmy Miłkowskiej oraz miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Droga będąca w zarządzie powiatu ostrowieckiego, od wielu lat spędzała sen z powiek mieszkańcom. Położony 30 lat temu asfalt nie spełniał już swojej roli. Mocno eksploatowana nawierzchnia drogi, obfita w koleiny, dziury, ubytki, bez poboczy stwarzała zagrożenia dla użytkowników i pojazdów. Problem był doskonale znany zarządowi powiatu ostrowieckiego. Starosta Marzena Dębniak wielokrotnie składała wnioski do dostępnych programów umożliwiających pozyskanie środków na realizację tej inwestycji. Udało się to w tym roku. Powiat ostrowiecki pozyskał ponad 2,1 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowiło 80 procent wartości zadania wynoszącej ponad 2,6 miliona złotych. Pozostałą kwotę wkładu własnego samorząd powiatowy pokrył solidarnie z samorządem gminy Bodzechów odpowiednio – 272 157,00 złotych i 254 937,00 złotych. W symbolicznym przekazaniu drogi mieszkańcom uczestniczyli: poseł Andrzej Kryj, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i sekretarz gminy Bodzechów, Małgorzata Sobieraj, radny powiatowy Piotr Maj, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, prezes firmy wykonawczej „Budromost”, Dominik Podsiadło, sołtys miejscowości Jan Maślany, członek Rady Sołeckiej Paweł Bernacki oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania starosta Marzena Dębniak po raz kolejny podkreślała znaczenie dobrej współpracy między samorządami.

-To kolejny, dobry przykład współpracy pomiędzy samorządami, której efektem jest wyremontowanie drogi służącej mieszkańcom. Jest to ważny trakt komunikacyjny łączący drogę powiatową relacji Ostrowiec – Sienno z miejscowościami Kurzacze i Karczma Miłkowska. To także atrakcyjny odcinek przebiegający przez kompleks leśny, przez co często użytkowany przez pieszych i rowerzystów. Dlatego bardzo się cieszę, że udało się nam zrealizować to długo oczekiwane przez mieszkańców zadanie. Dziękuję panu wójtowi Jerzemu Murzynowi oraz panu posłowi Andrzejowi Kryjowi, dzięki którego zaangażowaniu udało nam się pozyskać środki na ten cel. Aktualnie w trakcie rozstrzygania jest przetarg na budowę ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż ulicy Siennieńskiej. Jeśli uda nam się pomyślnie przeprowadzić tę inwestycję, wraz z tą wyremontowana drogą, będzie to atrakcyjny i bezpieczny układ komunikacyjny – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Prace obejmowały kompleksową wymianę nawierzchni drogi. Część pobocza przylegająca do jezdni została wykonana z nawierzchni bitumicznej i oddzielona od pozostałej części jezdni linią ciągłą, ułatwiając tym samym rowerzystom i pieszym bezpieczne korzystanie z drogi. Odcinek został też oznakowany.

Zadowolenia z realizacji inwestycji nie krył także wójt Jerzy Murzyn, który jak mówił – za kilka lat Nowa Dębowa Wola będzie miejscowością, w której liczba mieszkańców zwiększy się o 100 procent.

-Jest to szczęśliwy dzień dla mieszkańców i dla nas wszystkich. Każda inwestycja, którą uda się zrealizować w tak trudnych czasach, to olbrzymi sukces. Jesteśmy w bardzo urokliwej miejscowości, znajdującej się w środku lasu, gdzie działki sprzedają się jak „świeże bułeczki”. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania kanalizacji. Tam dalej jest bardzo nowoczesna szkoła. Rozpoczęliśmy już budowę drogi gminnej, aby dzieci i młodzież, którzy tu mieszkają nie musieli wychodzić na tę główną drogę. Zapraszam wszystkich do kupowania tutaj działek, osiedlania się, blisko miasta, gdzie mieszkańcy są bardzo życzliwi. Jeszcze jak nam się uda dobrze przeprowadzić przetarg na ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Siennieńskiej, ten teren nie będzie różnił się od terenów miejskich, z tą przewagą, że ma piękny las. Dziękuję radnym Rady Gminy Bodzechów, że pomimo trudnych czasów znaleźli środki na realizację tego zadania, sołtysowi i Radzie Sołeckiej Nowej Dębowej Woli za zaangażowanie oraz wiceprzewodniczącej Małgorzacie Sobieraj, która lobbowała to zadanie od wielu lat – mówił wójt Jerzy Murzyn.

Poseł Andrzej Kryj również nawiązał do znaczenia współpracy, której efektem jest zrealizowana inwestycja.

-Mam ogromną satysfakcję, że oficjalnie oddajemy tę drogę do użytku mieszkańców. I jak już mówili moi przedmówcy, jest to przykład dobrej współpracy samorządów z rządem. Kilkakrotnie ta droga była zgłaszana do Funduszu Dróg Samorządowych i nie udawało się jej na tę listę wpisać. W ostatnim rozdaniu, kiedy znalazła się na liście podstawowej, wówczas indywidualna decyzja pana premiera Matusza Morawieckiego sprawiła, że kwota 2,1 miliona trafiła do powiatu ostrowieckiego. Bardzo mocno zabiegałem o to, żeby pan premier taką decyzję podjął i bardzo cieszyłem się, kiedy okazało się, że rzeczywiście wniosek pani starosty Marzeny Dębniak skierowany do pana premiera został pozytywnie potraktowany. Cieszyliśmy się z wielkości dofinansowania, bo to 80 procent, co rzadko zdarza się na te dziesiątki wniosków, które otrzymują dofinansowanie – mówił poseł Andrzej Kryj.

W imieniu mieszkańców wszystkim za przeprowadzoną inwestycję podziękował sołtys Nowej Dębowej Woli Jan Maślany, który wspominał zaangażowanie Rady Sołeckiej w starania o nową drogę.

-Dziękuję wszystkim tu obecnym, którzy przyczynili się do wyremontowania naszej drogi. Niegdyś Nowa Dębowa Wola liczyła zaledwie kilka domów. Asfalt na drodze przebiegającej przez wieś ma około 30 lat. Przez ten czas nawierzchnia niszczyła się. Transporty drzewa z leśnictw Kurzacze i Zwierzyniec też odbywają się tą drogą. Przez wiele lat ubiegaliśmy się o jej remont. Tym bardziej, że przybywa tu mieszkańców. Ludzie chętnie kupują działki, budują domy. Chodziliśmy wszędzie. Zwróciliśmy się też do pana posła, który jest mieszkańcem naszej wioski. Ta droga łączy miejscowości w gminie Kunów i Ostrowiec. Jest to też jedyna droga objazdowa z gminy Sienno. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za tę inwestycję – mówił sołtys Jan Maślany.

Droga w Nowej Dębowej łączy nie tylko miejscowości Woli, ale połączyła też ludzi we wzajemnej współpracy i wspólnym celu, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców. A o życzliwości i gościnności mieszkańców Nowej Dębowej Woli i Rady Sołeckiej mogli przekonać się wszyscy uczestnicy spotkania podczas przygotowanego przez nich poczęstunku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *