Dość stabilnie na lokalnym rynku pracy

Stopa bezrobocia na koniec sierpnia br. wyniosła 8 proc., zaś w kraju to 4,9 proc., co oznacza spadek w porównaniu z takim samym okresem w 2021 r. Obecnie w PUP zarejestrowane jest 2.932 osoby bezrobotne. Liczba tych osób w stosunku do lipca 2022 r. wzrosła o 100 osób.
-Ta dynamika ulega ciągłym zmianom, jednak trzeba podkreślić, że ilość osób rejestrujących się w danym miesiącujest taka sama, jak tych, którzy się wyrejestrowują z tytułu podjęcia różnych form aktywizacji zawodowej. To co jest istotne, to fakt, że pracodawcy nadal składają oferty pracy. Ich liczba do 31 sierpnia br wyniosła 215 na różnorodnych stanowiskach. Najwięcej z branż– przemysłowej, hutniczej, budowlanej, odzieżowej, edukacyjnej, handlowej czy też opieki. Są to branże, które cały czaspotrzebują pracowników wykwalifikowanych. Dziś osoba bezrobotna chcąca podjąć pracę powinna zadbać o swoją kwalifikację, odpowiednie wykształcenie, kursy przygotowujące do konkretnego zawodu jak spawacz, elektryk, monter, czy magazynier – mówiła dyrektor PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Stafi jowska podczas planowego posiedzenia Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył wicestarosta Andrzej Jabłoński.
Powiatowy Urząd Pracy cały czas dokłada w kwestii podpisywania umów z pracodawcami, wspierając tym samymprzedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc miejsc pracy. W lipcu ostrowiecki PUP skierował do pracy 651 osób. Dla porównania w Kielcach było to 542, zaś w powiecie kieleckim 519 osób.
-Cały czas w powiecie ostrowieckim rośnie aktywizacja osób bezrobotnych. Poziom dodatkowych środków finansowych, jakie PUP otrzymał na realizację różnorodnych projektów na koniec sierpnia br. wyniósł ponad 17,3 mln zł. W tych środkach znalazły się także środki z rezerwy ministerialnej z przeznaczeniem na aktywizację osób bezrobotnych.To pula ponad 1,9 miliona złotych. Środki te zostaną zagospodarowane na program aktywizacji cudzoziemców, w tym uchodźców w wysokości 250 tysięcy, na aktywizację osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wysokości 200 tysięcy, na program aktywizacji bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy – 250 tysięcy oraz program aktywizujący osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi – 400 tysięcy złotych. Największa pula środków z funduszu rezerwy zostanie przeznaczona na aktywizacje osób bezrobotnych w rejonie wysokiego bezrobocia. Na bieżąco angażowane są środki zarówno z projektów,
jak i funduszu pracy. W tej chwili poziom wykorzystania otrzymanych środków wynosi 92,5 procent , a liczba osób objętych różnorodnym wsparciem wynosi ponad 1440 osób – mówiła dyrektor M. Stafijowska.
Podejmowane działania przez Powiatowy Urząd Pracy aktywizujące osoby bezrobotne, w tym realizacja projektów, współpraca z pracodawcami sprzyja stabilności lokalnego rynku pracy. Podczas posiedzenia dokonano także podsumowania konferencji pt. Rynek Pracy 2022 , cieszącej się dużą, bo ponad stuosobową frekwencją.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dość stabilnie na lokalnym rynku pracy

  • 20 października 2022 at 17:10
    Permalink

    Zaklinanie, rzeczywistości…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *