Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” z prawomocnym zarządem i radą nadzorczą!

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lutego br. wydał postanowienie o wpisie nowego zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.
Przypomnijmy, że po postanowieniu Sądu Gospodarczego w Kielcach z 13 stycznia br., w którym odmówiono wpisu do KRS nowym organom władzy SM „Krzemionki”, członkowie zarządu skorzystali z przysługującego im prawa odwoławczego i złożyli zażalenie na wydaną decyzję. W dniu 8 lutego br. członkowie nowego zarządu składali wyjaśnienia w tej sprawie w kieleckim sądzie.
-Od piątku jesteśmy wpisani do KRS. Spółdzielnia Mieszkanioiwa „Krzemionki” ma pełnoprawny zarząd i Radę Nadzorczą – potwierdza Halina Kapuśniak, p.o. prezesa Spółdzielni. – To opóźnienie wynikało z faktu, że poprzedni zarząd wprowadził w błąd Sąd Gospodarczy, twierdząc iż Walne Zgromadzenie nie było zwołane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Tymczasem my przedstawiliśmy uchwały byłej Rady Nadzorczej wraz z protokołami potwierdzającymi, że po przerwanym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2022 r., ówczesny zarząd i RN zdecydowały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 24 i 25 listopada 2022 r., które w tych dniach się odbyło. Złożyliśmy także zawiadomienie do Prokuratury w Kielcach o podejrzeniu świadczenia nieprawdy przez były zarząd spółdzielni.
Od jutra, czwartku, w SM „ Krzemionki ” rozpocznie działania lustrator. Jak przyznaje prezes H. Kapuśniak, obecny zarząd chce, aby fachowemu sprawdzeniu poddane zostały działania realizowane przez były zarząd i Radę Nadzorczą.
-Zwróciliśmy się z taką prośbą do Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, aby dokonano lustracji w spółdzielni. Chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości, co do tego, że wszystkie działania poprzedniego zarządu były realizowane w oparciu o przepisy prawa i Statut Spółdzielni. W wielu przypadkach pojawiły się takie niejasności, stąd też już od najbliższego czwartku rozpocznie pracę lustrator, który dokona analizy realizowanych działań. Taka lustracja miała miejsce w spółdzielni w 2020 roku. Jednak od tego czasu minęło 3 lata, chcemy więc zacząć z tzw. „czystą kartą”. Chcemy, aby nasze działania były transparentne, aby mieszkańcy wiedzieli, co dzieje się w spółdzielni, jak wydatkowane są ich pieniądze. To my jesteśmy dla spółdzielców, stąd jesteśmy otwarci na ich problemy oraz sugestie. Niegdyś SM „Krzemionki” była postrzegana, poprzez prawidłową gospodarność, jako jedna z lepszych spółdzielni, chcemy aby ten czas powrócił. Taki był nasz zamysł od samego początku, aby powróciła normalność, aby spółdzielnia była otwarta dla mieszkańców. I cieszy nas, że już te zmiany dostrzegają spółdzielcy –przyznaje prezes H. Kapuśniak.
Lustrator będzie przyglądał się procedurom realizowanym w „Krzemionkach” do 29 marca br. Jego wnioski, uwagi i ewentualne wskazania zostaną spięte protokołem, który będzie przedstawiony mieszkańcom. Obecny zarząd spółdzielni na miesiąc czerwiec br. już zaplanował Walne Zgromadzenie, na którym członkowie SM będą podejmować ważne dla spółdzielni uchwały. Cały czas trwa konkurs na prezesa zarządu SM „Krzemionki”. Oferty można składać do 28 lutego br. Po wyborze nowego zarządu, obecny zrezygnuje z pełnionych funkcji. 

fot. Tomasz Barski

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *