Parafie z dotacjami na prace konserwatorskie

Zarząd powiatu ostrowieckiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych na prace konserwatorskie pięciu parafiom z terenu powiatu ostrowieckiego. Złożone wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie powiatu, rozpatrywała z końcem stycznia br. Komisja opiniująca.
Pięć parafii złożyło wnioski o dotację celową – parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Szewnie na prace konserwatorskie XVIII wiecznej polichromii nawy głównej kościoła, parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na prace związane z drewnianym stropem z fasetą w nawie głównej, parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na renowację kamiennego cokołu kościoła, parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na remont dachu polegającego na naprawie konstrukcji więźby dachowej z wymianą poszycia na blachę miedzianą oraz wymianą rynien i rur spustowych oraz parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na prace konserwatorskie polichromii sklepienia nawy bocznej we wnętrzu kościoła. Łącznie wnioski opiewały na kwotę 105 000,00 złotych.
W budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 100 000,00 złotych. W wyniku consensusu dotacje celowe w wysokości po 20 000,00 złotych przyznano wszystkim wnioskującym parafiom. Składanie wniosków poprzedziło spotkanie starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak i wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego z księżmi proboszczami zainteresowanych parafii, na których terenie znajdują się zabytkowe kościoły. Jak przyznają ks. Adam Gucwa, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Denkowie oraz ks. Czesław Gumieniak proboszcz parafii WNMP w Ćmielowie, wszystkie prace prowadzone przy zabytkowych świątyniach odbywają się przy nadzorze konserwatora zabytków i są bardzo kosztowne, a parafie samodzielnie nie są w stanie udźwignąć takich kosztów, stąd każda możliwość dotacji z zewnątrz jest potrzebnym wsparciem w ratowaniu zabytków sakralnych. Prace w parafiach zostaną przeprowadzone w tym roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *