Prezydent Jarosław Górczyński opuścił areszt

Sąd Okręgowy w Kielcach podtrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który w dniu 11 października 2023 roku nie zgodził się na kolejne przedłużenie tymczasowego aresztu dla prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Prezydent ma wreszcie wyjść na wolność.

-W dniu 18 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Kielcach podtrzymał postanowienie sądu ostrowieckiego i nakazał zwolnienie prezydenta Jarosława Górczyńskiego z aresztu –powiedział sędzia Jan Klocek, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Przypominam, że w dnia 11 października 2023 r. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie uwzględnił wniosku prokuratora Prokuratury Krajowej o przedłużenie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Podstawą takiego werdyktu sądu był brak kodeksowych przesłanek do dalszego stosowania tego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd uznał w oparciu o art. 263 par. 2 Kodeksu postępowania karnego, że wszelkie czynności w stosunku do podejrzanego, które powinny być prowadzone w warunkach wyłączających możliwość matactwa procesowego, zostały już co do zasady zakończone.

Rzecznik Tomasz Durlej powiedział bezpośrednio po wydaniu postanowienia przez sąd ostrowiecki, że prokurator przywołał na posiedzeniu sądu kwestię, iż sprawa ma charakter rozwojowy, jest potrzeba poszukiwania dalszych dowodów, natomiast nie wskazał we wniosku wystarczającego uzasadnienia dla zastosowania środka, o który wnosił.

-To, że pojawiła się potrzeba zgromadzenia dowodów przeciwko innym osobom, które mogą być uwikłane w tę sprawę, nie może być podstawą dla przedłużenia zastosowania tymczasowego aresztowania, zwłaszcza że prokurator miał pięć miesięcy na przeprowadzenie wszystkich czynności w stosunku do podejrzanego przebywającego w tymczasowym aresztowaniu –dodał sędzia Tomasz Durlej. Sądy trzy razy przedłużały zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego i materiał dowodowy w kapitalnej części został już przeprowadzony.

Prokurator może stosować w postępowaniu wszystkie środki zapobiegawcze przewidziane w procedurze karnej, jak dozory policyjne, poręczenia majątkowe, poręczenia osobiste, zakazy opuszczania kraju czy pozbawienie paszportu, za wyjątkiem tymczasowego aresztowania.

Prokuratura Krajowa podała, że w ostatnim czasie w śledztwie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach Jarosław G. usłyszał kolejne 3 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. Aktualnie Jarosław G. jest podejrzany o popełnienie łącznie 15 czynów zabronionych, z których 9 dotyczy przyjmowania przez niego korzyści majątkowych i osobistych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

W dniu 19 października 2023 roku prezydent Jarosław Górczyński opuścił areszt. Na razie nie wiemy, jak szybko będzie mógł wrócić do pracy. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach poinformował, że z  uwagi na bezpośredni związek zarzutów korupcyjnych z pełnioną przez podejrzanego funkcją Prezydenta Miasta,  zastosował wobec Jarosława G. środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ponadto prokurator zastosował wobec Jarosława G.  poręczanie majątkowe w wysokości 300 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Prezydent Jarosław Górczyński w swoim oświadczeniu nie przyznał się do zarzutów i zapowiada obronę swej niewinności przed sądem. Przypomina, że poprzednio, będąc oskarżonym o przestępstwa związane z gospodarką śmieciową, udowodnił przed sądami, że jest niewinny.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Prezydent Jarosław Górczyński opuścił areszt

 • 20/10/2023 at 09:30
  Permalink

  Praworządność, masz kasę masz wolność. Przeciętny człowiek za kradzież idzie siedzieć, ten przy nowej władzy jeszcze świętym zostanie. Kasorządność.

  Reply
 • 20/10/2023 at 19:52
  Permalink

  Popieram komentarz poprzednika. Ciekawe, ile go kosztowała ta wolność? Wolne sądy….

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *