Starosta opatowski wygrał nieprawomocnie w sądzie

W dniu 31 października 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Opatowie zapadł wyrok w sprawie poświadczenia nieprawdy przez Krzysztofa S. Wyrok jest nieprawomocny.

Według ustaleń sądu, w dniu 1 lutego 2023 r. oskarżony, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych stowarzyszenia i będąc uprawnionym do wystawiania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 osiąganych przez osoby zatrudnione oraz świadczące odpłatne inne rodzaje pracy lub usługi na rzecz stowarzyszenia, wystawił dokument PIT-11 za 2022 rok, w którym poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, iż starosta osiągnął, wypłaconych mu przez stowarzyszenie przychód w wysokości łącznej 1.500 złotych, z tytułu innych źródeł, a następnie użył tego dokumentu poświadczającego nieprawdę, przesyłając go drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego w Opatowie, celem uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym starosty.

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego aktem oskarżenia czynu, tj. przestępstwa z art. 271 par. 1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 11 par. kk i za to skazał go na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Sąd zasądził od oskarżonego także na rzecz starosty 1.500 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty sądowe w kwocie 370 złotych.

-Sąd Rejonowy uznał winę i sprawstwo oskarżonego i dlatego też w tym zakresie nie będziemy kwestionować orzeczenia. Rozważam natomiast z Klientem, czy zaskarżymy orzeczenie w części dotyczącej kary jako zbyt łagodne. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie zapadnie po zapoznaniu się z uzasadnieniem sporządzonym przez Sąd – mówi pełnomocnik pokrzywdzonego Starosty Opatowskiego Tomasza Stańka, adwokat Rafał Jabłoński.

Jak przekazał naszej redakcji Starosta Opatowski Tomasz Staniek, jest On zadowolony z rozstrzygnięcia. Uważa jednak, że kara powinna być surowsza, gdyż nie może być zgody na hejt i pomawianie drugiej osoby. Negatywne działania oskarżonego są niedopuszczalne i powinny być napiętnowane.

Prawo do apelacji przysługuje także oskarżonemu. Zapytany przeze mnie Krzysztof S. powiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *