Gmina Bodzechów z ponad milionową dotacją dla przedszkoli

Gmina Bodzechów znalazła się na 3. miejscu rankingowym w gronie 26 pośród 104 wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie przyznane w Urzędzie Marszałkowskim. Do gminy Bodzechów w ramach projektu „Mądry przedszkolak to mądry Polak” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego na lata 2021 -2027, działanie 08.01 wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem trafi 1.046.308,81 złotych. Cały projekt opiewa na kwotę 1.236.664,81 złotych. Kwota 190.356,00 złotych jest to niepieniężny wkład gminy (koszt sal, w których będą odbywały się zajęcia). Projekt będzie trwał 2 lata, rozpocznie się od 1 stycznia 2024 roku.

-Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bodzechów – mówi wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn. Projekt obejmie 261 przedszkolaków i 22 pedagogów. Będzie realizowany w 6 placówkach przedszkolnych. W dwóch publicznych, Przedszkolu Publicznym w Bodzechowie i Przedszkolu Publicznym w Sarnówku, w dwóch oddziałach przedszkolnych w Bodzechowie i Chmielowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Szwarszowicach, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach oraz Niepublicznym Przedszkolu Jaś i Małgosia prowadzonym przez Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Bodzechów Lisiny Bodzechowskie.

-Ogłosiliśmy konkurs na partnera na etapie pisania projektu. Komisja konkursowa zakwalifikowała dwa przedszkola, które znajdują się na terenie gminy Bodzechów, ale gmina nie jest ich organem prowadzącym- wyjaśnia kierownik Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie. W ramach projektu będą organizowane przede wszystkim zajęcia dla przedszkolaków. Będą to zajęcia m.in. w ramach zielonych kompetencji i wiedzy o klimacie oraz higieny cyfrowej czyli ekologiczne, badawcze i przyrodnicze. Jak również poznawanie świata przez eksperyment i doświadczenie, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych, zajęcia angażujące wszystkie zmysły wzrok, węch, smak, matematyczno -informatyczne, korekcyjno- kompensacyjne, sportowe, kodowanie i rytmika.

Ponadto będą odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego. W ramach tych zajęć dzieci zapoznają się z zawodami z najbliższego otoczenia. Każda grupa przedszkolna ma zaplanowane wyjazdy do 10 zakładów pracy. Przedszkolaki odwiedzą m.in. policję, straż pożarną, piekarnię, pizzerię, szewca, kwiaciarnię. Mają również zaplanowane wyjazdu do fabryki bombek, fabryki krówek, cukierni, manufaktury karmelu oraz do teatru. Dla kadry pedagogicznej zostały zaplanowane szkolenia oraz studia podyplomowe związane z tematyką projektu. Jak również zostaną zakupione pomoce dydaktyczne służące do zajęć.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *