Są unijne miliony na ostrowiecką oświatę

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała trzy miliony złotych na realizację projektu pn. ?Nowoczesna szkoła?, dotyczącego modernizacji i wsparcia w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w naszym mieście wraz z modernizacją infrastruktury sportowej.
W ostrowieckim Urzędzie Miasta, marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik podpisali umowy z wnioskodawcami na dofinansowanie zadań w ramach  działania 7. 4 ?Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.
-Gratuluję wszystkim, którzy pozyskali dotacje na obszar edukacji, szeroko rozumianej infrastruktury edukacyjnej. Na tym odcinku otworzyliśmy nowy front ? około 70 projektów i w sumie 127 mln zł na pomysły powiązane z infrastrukturą edukacyjną.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta: -Ostrowieckie szkoły się zmieniają, stawiając na naukę i innowacje. Dzięki unijnemu wsparciu zainwestujemy w osiem gminnych obiektów infrastruktury edukacyjnej, zaś jeden z nich zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Jarosław Górczyński, prezydent miasta: -Ostrowieckie szkoły się zmieniają, stawiając na naukę i innowacje. Dzięki unijnemu wsparciu zainwestujemy w osiem gminnych obiektów infrastruktury edukacyjnej, zaś jeden z nich zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Patrząc już na te zrealizowane inwestycje widać, że samorządy bardzo dbają o rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, która wpływa na poprawę warunków w szkołach oraz rozbudza aspiracje edukacyjne uczniów ? mówił w Ostrowcu Świętokrzyskim marszałek Adam Jarubas.
Umowy podpisali przedstawiciele: Gminy Baćkowice, Gminy Bałtów, Gminy Bodzechów, Gminy Brody, Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły w Częstocicach/Szkoła Podstawowa w Częstocicach, Gminy Łagów, Gminy Łoniów, Gminy Nowa Słupia, Gminy Opatów, Powiatu Opatowskiego, Gminy Ostrowiec, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Gminy Ożarów, Gminy Pawłów, Powiatu Starachowickiego, Gminy Starachowice, Gminy Tarłów, Gminy Waśniów.
Zadowolenia z przyznania środków nie krył prezydent miasta, Jarosław Górczyński.
? Nasi pracownicy napisali bardzo dobry projekt, za co dziękuję naczelnikowi Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Dominikowi Smolińskiemu i dyrektorom placówek oświatowych ?mówił prezydent Jarosław Górczyński. Do pieniędzy, które otrzymamy z budżetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, z budżetu gminy dołożymy jeszcze milion złotych. To świetnie zainwestowane pieniądze, z których skorzystają najmłodsze pokolenia ostrowczan.
Sam ostrowiecki projekt obejmuje osiem szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostrowiec Św.: PSP Nr 1, 3, 4, 5 (ZSiPP Nr 3), PSP Nr 7, 9, 10, 14 (ZSP Nr 2). W ramach działania ma zostać wykonana modernizacja ZSP Nr 2, polegająca na przebudowie hali sportowej, wymianie podłóg oraz drzwi wewnętrznych, wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych, malowaniu sufitów, wymianie instalacji oświetleniowej, modernizacji łazienek (m.in. dostosowaniu łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych), wykonaniu podjazdów. Projekt przewiduje także modernizację szatni w PSP Nr 3, polegającą na wymianie boksów na szafki, wykonaniu sufitu podwieszonego, ociepleniu stropodachu, wymianie posadzki, malowaniu ścian, wymianie instalacji oświetleniowej, wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych Kolejne zadanie to modernizacja dwóch boisk przy PSP Nr 4 i PSP Nr 14, w wyniku której powstaną ogrodzone boiska wielofunkcyjne o wym. 26x44m i sztucznej  nawierzchni, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, wyposażone w linie, bramki, siatki, słupki, kosze, piłkochwyty. W szkołach objętych projektem pracownie matematyczne, przyrodnicze, językowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (tablice interaktywne, laptopy, mikroskopy, teleskopy, wizualizery, itp.). Zakupione pomoce umożliwią prowadzenie atrakcyjnych zajęć (innowacyjnych, np. robotyka, metodą eksperymentu, w plenerze, z wykorzystaniem TIK, dla uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach), dzięki czemu podwyższy się jakość i efektywność edukacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *