Ostrowiec coraz bliższy siedziby Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej

Senator Jarosław Rusiecki ujawnił, że w piątek rozmawiał z generałem brygady Wiesławem Kukułą ? dowódca wojsk obrony terytorialnej. Oferta powiatu ostrowieckiego, związana z lokalizacją w naszym mieście batalionu obrony terytorialnej, została oceniona pozytywnie. Do końca br. zapadną ostateczne decyzje w sprawie powołania dowódcy i formowania przez niego 17 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, działającej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Przypomnijmy, że najpierw starosta ostrowiecki Zbigniew Duda i Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, a później radni Rada Powiatu Ostrowieckiego stosowną uchwałą intencyjną zaproponowali Ministerstwu Obrony Narodowej, aby ostrowiecki batalion wojsk obrony terytorialnej został zlokalizowany przy ulicy Gulińskiego, na nieruchomości po byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Jak podkreśla senator Jarosław Rusiecki, obecnie trwają rozmowy dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i Ministerstwa Obrony Narodowej z samorządami. Rekonesans w terenie związany jest z wyborem lokalizacji siedziby brygady i działających w jej strukturach batalionów. 11 listopada ma być wyznaczony dowódca brygady, która po tym akcie będzie organizowana wraz z trzema jednostkami batalionowymi przez kilku oficerów z Kielc. Trwa natomiast w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sandomierzu akcja informacyjna i nabór wstępny ochotników, gotowych do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *