?Dziękuję Ci za Niepodległą. List do ??

Poseł Andrzej Kryj oraz Katolickie Liceum im ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim są organizatorami konkursu historyczno ? literackiego ?Dziękuję Ci za Niepodległą. List do ??. Konkurs organizowany jest w związku z ogłoszeniem przez Sejm 2018 roku ? Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego regionu. Trwa do 31 marca. Honorowym patronat nad konkursem objął Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a partnerami są Poczta Polska i Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Media partnerem konkursu jest Gazeta Ostrowiecka.
Jak podkreśla poseł Andrzej Kryj, celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat walki Polaków o odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, pobudzenie kreatywności i osobistych refleksji na temat osób, którym zawdzięczamy to, że Polska w roku 1918 odzyskała Niepodległość lub które brały udział w walce o jej utrzymanie, budowały II Rzeczpospolitą, a także zachęcenie młodzieży do rozwijania i prezentowania swoich literackich umiejętności. Poseł nie ukrywa, że chciałby, aby konkurs wzbudził zainteresowanie historią lokalną i historią własnej rodziny w kontekście walki Polaków o odzyskanie Niepodległości, a także propagował tradycyjnej formy utrzymywania kontaktów pomiędzy ludźmi, jaką niegdyś było pisanie listów.
Karol Wójcik ? nauczyciel historii w Katolickim Liceum podkreśla, że zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy konkursowej w formie listu skierowanego do osoby uczestniczącej w walce o niepodległość Polski, w którym zostaną wyrażone osobiste refleksje i uczucia związane z tym, iż dzięki postawie takiej osoby i jej zaangażowaniu w działalność niepodległościową w latach 1795 ? 1918  nasz kraj odrodził się, a następnie obronił swą Niepodległość w latach 1918 ? 1921. Osoba taka może należeć do rodziny uczestnika lub być postacią historyczną. Dopuszczone do udziału w konkursie, będą również listy skierowane do osób zaangażowanych w budowę II Rzeczpospolitej oraz w walkę o odzyskanie niepodległości i suwerenności przez Polskę w latach 1939-1989, pod warunkiem, że osoba taka należy do rodziny uczestnika konkursu.
Jak się  dowiadujemy, list musi być napisany przez jedną osobę. Uczestnik konkursu może przesłać jeden list. Tematyka prac konkursowych powinna bazować na wiedzy historycznej i biografii osoby, do której kierowany jest list. Można go wysłać na adres: Biuro Poselskie Posła RP Andrzeja Kryja, Al. Jana Pawła II 65E,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem ?Konkurs ? 100-lecie Niepodległości?.
Podczas oceny listów będą brane pod uwagę ich oryginalność i samodzielność. Jury konkursu, w którym znajdą się poseł Andrzej Kryj, nauczycielka języka polskiego Maja Bińczak oraz historyk Karol Wójcik, przyzna 3 nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w kategorii szkół podstawowych i w kategorii szkół ponadpodstawowych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Autorzy najlepszych prac wezmą udział w wycieczce do Sejmu RP.
Regulamin konkursu wraz z potrzebnymi załącznika dostępny jest w biurze poselskim posła A.Kryja, na stronie www..andrzejkryj.pl oraz na stronie www.szkolykatolickie.ostrowiec.pl.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *