Jubileusz profesora Tadeusza Aleksandra (zdjęcia)

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości zorganizowała seminarium pt. ?Uczący się dorosły ? inspiracje, wyzwania, trendy?.

Inspiracją do debaty naukowej była 80. rocznica urodzin i 55-lecie pracy naukowo -dydaktycznej prof. dr hab. Tadeusza Aleksandra.

Profesor Tadeusz Aleksander jest związany z ostrowiecką uczelnią od blisko 23 lat. O niezwykle skromnym, pracowitym, otwartym na środowisko jubilacie, bardzo ciepło wypowiadały się: prof. Izabela Zaborowska – rektor WSBiP oraz dr Grażyna Kałamaga, dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Współpraca z prof. Tadeuszem Aleksandrem, to dla pracowników WSBiP szansa na rozwój naukowy i możliwość czerpania z najlepszych wzorców. W ostrowieckiej uczelni prof. Wypromował setki licencjatów i magistrów pedagogiki.

W jubileuszowym seminarium obok współpracowników profesora, przedstawicieli wielu krajowych uczelni, znakomitości świata nauki, rodziny, udział wzięli członkowie Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, którego profesor był współzałożycielem i w pewnym okresie wiceprezesem, liczna grupa doktorantów profesora, pracownicy naukowi i studenci WSBiP.

Profesor Tadeusz Aleksander stopnie naukowe zdobywał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kierował przez długie lata Zakładem Pedagogiki Dorosłych UJ. Był wykładowcą wielu innych krajowych uczelni, a od blisko ćwierćwiecza współpracuje z WSBiP. O osiągnięciach naukowych, dydaktycznych jubilata, jego wkładzie w rozwój andragogiki mówił prof. dr hab. Józef Kargul.

Profesor Tadeusz Aleksander jest jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich pedagogów. Posiada ogromny dorobek naukowy. Jest autorem 300 publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych i pedagogiki społecznej, w tym 33 prac, które ukazały się w formie książkowej, a także popularnego podręcznika akademickiego pt. Andragogika. Jest też autorem wielu artykułów w czasopismach naukowych, recenzentem prac naukowych z zakresu pedagogiki i rozpraw habilitacyjnych.

Wśród gości honorowych seminarium była prof. Olga Czerniawska z Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi, a na czele komitetu naukowego stanęła prof. Zofia Szarota, wiceprzewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *