Technika coraz bardziej popularne

W tym roku hitem w szkolnictwie zawodowym jest kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Po raz pierwszy uruchomiony został kierunek -technik spawalnictwa.
Postanowiliśmy prześledzić tegoroczne wybory młodych mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Od wielu lat apelujemy do rodziców i uczniów szkół podstawowych o mądre decyzję, dotyczące wyboru szkoły i przyszłego zawodu. W życiu powinniśmy robić to, do czego mamy predyspozycje i czym się pasjonujemy, względnie interesujemy. Trzeba też brać pod uwagę uwarunkowania rynkowe. Są zawody i specjalności dające satysfakcję materialną i zapewniające dostatnie życie.
W naszym powiecie, ok. 45 proc. tegorocznych absolwentów szkół podstawowych zdecydowało się na naukę w liceach. Pozostali wybrali szkoły zawodowe. Naukę w technikach kontynuować będzie 45 proc. absolwentów,
a 10 proc. w szkołach branżowych. Od kilku lat rośnie odsetek młodzieży zdecydowanej na naukę w szkołach zawodowych. Kiedyś modne były licea, 55 -56 proc. absolwentów ostrowieckich gimnazjów wybierało szkoły licealne. Teraz młodzież rozsądnie wybiera przyszłość, spośród całej gamy ciekawych szkół i kierunków.
Wszystkie ostrowieckie licea otworzą planowane wcześniej klasy. Najwięcej kandydatek i kandydatów ubiegało się o przyjęcie do klasy o profilu biologiczno-chemicznej – informuje Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie tych klas mają przed sobą ciekawe ścieżki kształcenia. Mogą wybrać studia medyczne lub studia na kierunkach: biofizyka, biochemia, biotechnologia itp.
W tym roku najpopularniejszą specjalnością w szkołach zawodowych jest klasa w Zespole Szkół Nr 3 o specjalności technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Oferta dawnego technikum hutniczego jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Polska staje się wielkim placem budowy, jeśli chodzi o inwestycje w energetyce odnawialnej. Przed Ożarowem powstaje właśnie duża elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW.
Podobna elektrownia budowana jest w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulicy Chrzanowskiego.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest więc zawodem przyszłości. O panelach słonecznych myśli zapewne większość właścicieli domów jednorodzinnych. W kolejce po tanią, czystą energię może być nawet milion takich osób. Absolwenci ostrowieckiego technikum będą przygotowani do montażu i obsługi urządzeń fotowoltaicznych.
Z inną, ciekawą ofertą kształcenia, wyszedł w tym roku Zespół Szkół Zawodowych w Ożarowie. Szkoła ta zaproponowała naukę w klasie o specjalności technik spawalnictwa. Ponieważ rynek potrzebuje zarówno spawalników, jak i techników urządzeń energetyki odnawialnej, kandydatów do zdobycia tych ciekawych specjalności nie brakuje.
W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu (dawna szkoła budowlana) tradycyjnie już najwięcej chętnych było do technikum ? specjalność technik budownictwa. Uda się też skompletować klasy w szkole branżowej. Absolwenci tej szkoły nie powinni mieć w przyszłości problemów z pracą. Wielu młodych ludzi po zdobyciu doświadczenia, zakłada własne firmy remontowo -budowlane. Ciekawą propozycją tej szkoły jest też nauka w technikum o specjalności grafika i poligrafia cyfrowa.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Mickiewicza najwięcej osób wybrało naukę w technikum. Popularnością cieszą się dwa kierunki: technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich. Ruszą też klasy szkoły branżowej, przygotowujące do zawodu mechaników i elektromechaników samochodowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *