Kto będzie pracował? Po pierwsze, demografia!

Najpoważniejszą barierą rozwojową regionu staje się demografia. Firmy mają coraz większe problemy kadrowe.


Województwo świętokrzyskie nie tylko wyludnia się, ale też błyskawicznie starzeje.
Bezpowrotnie minęły czasy, gdy inwestorzy interesowali się naszym regionem z uwagi na potencjał kadrowy. Pamiętam wiele spotkań z inwestorami, którzy przyjeżdżali do Ostrowca z planami lokalizacji na naszym terenie swoich inwestycji. Na pytania – czym się kierowali wybierając Ostrowiec, odpowiadali niezmiennie: ponieważ liczymy na dobrze przygotowane kadry i wysoką kulturę pracy miejscowych kandydatów oraz współpracę ze szkołami zawodowymi. Atut w postaci dobrze przygotowanych kadr był ważniejszy, niż mankamenty, w szczególności odległość od głównych dróg krajowych.
Obecnie brakuje ludzi. Coraz trudniej pozyskać perspektywicznych pracowników, którzy chcą się związać z zakładem na dłużej. Ostatnie badania wskazują, że problemy kadrowe firm, zarówno jeśli chodzi o stanowiska wymagające wysokich, jak i związanych z wykonywaniem prostych czynności w produkcji, będą się tylko nasilały.
Jak wynika z Barometru zawodów 2020 ? raportu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach ogólnopolskiego badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, demografia ma coraz większy wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Roczniki młodzieży wchodzące na rynek pracy nie uzupełniają luki kadrowej. Równocześnie nasila się migracja młodych mieszkańców województwa, w tym i Ostrowca do dużych miast i atrakcyjniejszych gospodarczo regionów. Poza tym, województwo świętokrzyskie notuje ujemny przyrost naturalny. W 2018 r. w naszym województwie mieszkało o 6 tys. mniej osób niż w 2017 r. W 2019 r. tendencja ta utrzymała się.
Świętokrzyskie jest w ścisłej czołówce województw, które najszybciej się wyludniają. Niestety, najszybciej się też starzeje. Tysiące młodych ludzi, którzy przyjechali do Ostrowca w okresie największego rozwoju gospodarczego miasta, czyli po uruchomieniu Nowego Zakładu Huty, osiągnęło już wiek emerytalny, bądź kompletują dokumenty wymagane przez ZUS. Skończyli lub kończą karierę zawodową. W latach 2010 ?2018 liczebność grupy mieszkańców naszego regionu do lat 17, obniżyła się z 18,3 proc. do 16,6 proc. W tym samym czasie liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o 1/4, a ich udział w strukturze wiekowej wzrósł z 18,1 proc. do 23 proc. Równocześnie liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 8 proc.
Mimo dyskusji, ostrzeżeń naukowców, programów społecznych, w tym 500 plus, w demografii nic się nie zmienia i najgorsze jeszcze przed nami. Prognozy dla regionu świętokrzyskiego są takie, że w 2050 r. osób w wieku przedprodukcyjnym będzie zaledwie 13 proc., w wieku produkcyjnym ? 47, a w wieku emerytalnym ? 40 proc. Autorzy raportu apelują, by w tej trudnej sytuacji demograficznej, systematycznie zwiększać poziom dopasowania kompetencyjnego u pracowników i w miarę możliwości uzupełniać kwalifikacje osób biernych zawodowo.
Wyzwaniem dla wszystkich instytucji jest też stworzenie zachęt dla młodych wykształconych mieszkańców, by nie wyjeżdżali z regionu, lecz planowali karierę zawodową i życie w rodzinnych stronach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *