W oczekiwaniu na godne warunki mieszkaniowe

Pani Anna jest najemcą mieszkania o powierzchni niespełna 37 m kw. przy ul. Iłżeckiej. Mieszkanie znajduje się w zasobie mieszkaniowym gminy.  Jak przyznaje, w 2016 r. z uwagi na występujące zadłużenie została wypowiedziana jej umowa najmu. Kobieta otrzymała zgodę prezydenta na rozłożenie zaległości na raty. Po spłacie całości zaległości w styczniu 2019 r. podpisała nową umowę najmu. Aktualna sytuacja rodzinna zmusza kobieta do ubiegania się o zamianę mieszkania. W lokalu zameldowanych jest 7 osób, w tym 5 dzieci.
-Nie mamy godnych warunków do mieszkania – mówi kobieta. Najgorzej było jak troje dzieci miało lekcje zdalne w tym samym czasie. Teraz, gdy znowu zamkną szkoły, to nie wiem jak to będzie, do szkoły idzie kolejne moje dziecko. Najstarszy syn pracuje za granicą, ale przyjeżdża w odwiedziny i wtedy śpi na podłodze. Nikt z nas nie ma prywatności. Jest nam bardzo ciężko. Nie mamy zdolności kredytowej mimo, że pracujemy, aby kupić mieszkanie. Wynajem może skończyć się tym, że właściciel mieszkania może chcieć go sprzedać i będziemy musieli z dnia na dzień się wyprowadzić. 
-W grudniu 2018 r. kobieta złożyła w ZUM wniosek o zamianę lokalu – informuje ZUM. Z uwagi na występujące w lokalu zagęszczenie wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W styczniu 2020 r. wniosek najemczyni został umieszczony na projekcie wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu pod pozycją zamiany, a następnie na wykazie do przydziału lokalu. Na początku lutego bieżącego roku lokatorka odebrała korespondencję dotyczącą przedstawienia propozycji zamiany lokalu przy ul. Świętokrzyskiej. W obecności administratorów kobieta dokonała oględzin lokalu położonego przy ul. Świętokrzyska o pow. 83,40 m kw. Po dokonaniu oględzin kobieta wraz z partnerem zgłosili się do ZUM. Oficjalnie odmówili przyjęcia przedstawionej propozycji. Odmowa uzasadniana była stanem technicznym lokalu. Kobieta została poinformowana, iż w przypadku przyjęcia przedstawionej propozycji ZUM wykona remont lokalu. Mimo to najemczyni oświadczyła,
iż oczekuje przydziału lokalu w rejonie os. Ogrody, os. Słoneczne, w rejonie Rynku.
Pani Anna nie chciała także, aby jej dzieci wychowywały się w środowisku, które mieszka przy ul. Świętokrzyskiej, co oświadczyła w ZUM, jak i w naszej redakcji.
-Kobieta złożyła w ZUM i w Urzędzie Miasta pisma uzasadniające odmowę przyjęcia przedstawionej propozycji zamiany lokalu – informuje ZUM. Kobieta nie oczekuje lokalu o wysokim standardzie, czy dużej powierzchni. 

– Uważam, że w moim przypadku można brać pod uwagę lokale już od 60 m kw. (3 pokoje). Z uwagi na fakt, że ZUM nie dysponuje lokalem o powierzchni wskazanej przez lokatorkę, na razie kolejna propozycja nie została jej przedstawiona. W sprawie sytuacji mieszkaniowej pani Anny i jej rodziny rozmawiałam dwukrotnie z prezydentem miasta, dyrektorem ZUM oraz prezesem
OTBS, spółdzielni, która dzięki przychylności gminy proponuje wynajem instytucjonalny. – Sytuacja mieszkań komunalnych jest w miarę stabilna, ale potrzeby nadal są, zawsze były i zawsze będą ? mówi dyrektor ZUM Łukasz Dybiec. Cały czas odzyskujemy mieszkania po zgonach najemców lub eksmisjach, choć te na czas pandemii zostały wstrzymane. Oczekujący otrzymują także mieszkania w nowych bądź wyremontowanych blokach. W 2016 r. oddane zostało 9 mieszkań na ul. Osadowej 8, w 2020 r. 18 nowych mieszkań na ul. Parkowej. Obecnie przeprowadzany jest generalny remont budynku przy ul. Osadowej 6, gdzie do użytku zostanie oddane 8 mieszkań. Dzięki rygorystycznej weryfikacji udało nam się odzyskać także mieszkania niezamieszkałe z uwagi na
zagraniczne wyjazdy najemców oraz wyeliminować podnajmy. Wprowadziliśmy także propozycję odpracowania długu na danym mieszkaniu. Są osoby, które chętnie podejmują to działanie. Niestety mamy lokatorów, którzy nie płacą i wówczas prowadzona jest windykacja długu.
Obecnie na liście oczekujących na lokal mamy 285 osób/rodzin. Jak przyznaje Ł. Dybiec zasoby mieszkaniowe ZUM są w średnim stanie technicznym. Obecnie ZUM posiada 1070 lokali. Wiek i stan techniczny budynków jest bardzo zróżnicowany  28% ogółu zasobu mieszkaniowego to budynki sprzed 1950r., natomiast 63%  z okresu 1950r. ? 1980r. Zdarza się, że gmina otrzymuje w spadku lokale, ale na ogół ich stan techniczny nie pozwala na przyznanie ich lokatorom.
-Lokale w najgorszym stanie technicznym nie remontujemy gdy koszt remontu danego lokalu, budynku przewyższajego wartość- dodaje Ł. Dybiec. Zawsze tak że mamy bazę lokali, które trzymamy na wypadek wysiedleń bądź nagłych sytuacji losowych mieszkańców.
– Jeżeli chodzi o mieszkania socjalne i komunalne, to tutaj duża praca przed Zakładem Usług Miejskich i przed wydziałem mienia komunalnego Urzędu Miasta- mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. Rynek ten jest porządkowany. Pewne działania są podejmowane na zasadzie zamian i przemieszczeń na lepsze warunki. Natomiast stoimy przed dylematem, że  niektóre budynki będziemy całkowicie opuszczać z lokatorów i przeznaczać  albo do rozbiórki, albo na sprzedaż. Nie opłaci się ich remontować. Mieliśmy taki przykład w dzielnicy Denków, gdzie lokatorzy dostali inne propozycje mieszkań.
Nadal braki
-Projekt wykazu osób zakwalifi kowanych do przydziału lokalu w 2021 r. został podany do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2021 r. W terminie od 1.02.2021 r. do 14.02.2021 r. wszystkie osoby zainteresowane mogły składać do zakładu odwołania ? informuje ZUM. Od projektu wykazu w wyznaczonym terminie odwołało się 71 osób. W przypadku 2 osób wniosek o przydział mieszkania został zweryfikowany ze względu na osiągany dochód przekraczający próg dochodowy określony w uchwale Rady Miasta. 8 odwołań nie spełniało wymogów formalnych. Zatem nie mogły być one rozpatrywane. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta rozpatrywane mogą być tylko te odwołania od pozytywnie rozpatrzonych wniosków, które zostały złożone do 30 czerwca roku  poprzedzającego termin ogłoszenia projektu wykazu. Zatem 3 odwołań osób, które złożyły wniosek o przydział mieszkania po 30 czerwca 2020 r., nie spełniało przesłanek uchwały Rady Miasta.
Pozostałe odwołania po dokonanej weryfikacji rozpatrywane były przez Komisję ds. Rodziny oraz Prezydenta Miasta.
-Po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Rodziny Prezydent Miasta Zarządzeniem z dnia 1 lipca 2021 r. zatwierdził wykaz osób zakwalifi kowanych do przydziału lokalu w 2021 r. – oznajmia ZUM. Na wykazie do przydziału lokalu w 2021 r. widnieje 34 osób/rodzin, w tym 16 osób/rodzin o zamianę. Ze względu na trudną sytuację gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tylko część odwołań mogło zostać rozpatrzonych pozytywnie. Gmina posiada ograniczone możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Jak słyszę w ZUM podobnie jak i wszystkie inne gminy w całym kraju, gmina Ostrowiec Świętokrzyski boryka się z problemami mieszkaniowymi. Mieszkania będące w dyspozycji gminy pochodzą głównie z odzysku, a ich liczba jest niewielka w stosunku do występujących potrzeb. Wyłączenie z użytkowania budynków o złym stanie technicznym powoduje zmniejszenie zasobu mieszkaniowego. Ponadto obowiązujące przepisy prawne nakładają na gminy coraz to większe obowiązki zapewnienia mieszkań dla osób posiadających wyroki eksmisyjne z uprawnieniem do najmu socjalnego lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia tymczasowego. W związku z tym, że roczny odzysk lokali wynosi ok. 40 nie ma możliwości realizacji całego wykazu osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu przy konieczności przydziału lokali w celu przekwaterowania rodzin z budynków o złym stanie technicznym, lokali z umową najmu socjalnego lokalu dla osób objętych wyrokami eksmisyjnymi oraz pomieszczeń tymczasowych. Z uwagi na fakt, że na obecnym wykazie widnieją jeszcze nazwiska osób umieszczonych na wykazie we wcześniejszych latach podjęto decyzję, aby na wykazie na rok 2021 r. umieścić bardzo ograniczoną liczbę osób.
Nadzieja w wynajmie instytucjonalnym
-Miasto po udanym debiucie i dobrym odbiorze przez osoby, które chciały wynająć mieszkania w ramach OTBS, zdecyduje się na kolejną pulę mieszkań pod wynajem- mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. Przypomnę, że miasto przekazało OTBS pulę 10 mieszkań w różnych blokach na terenie miasta. I te 10 mieszkań bardzo dobrze było przyjęte i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stąd decyzja, aby rozszerzyć przekazanie do OTBS o kolejne 5 bądź 6 mieszkań. I za 2-3 miesiące te kilka mieszkań też trafi do OTBS. Właścicielem mieszkań jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Zaś zarządzane będą przez OTBS.
Plusem tego jest to, że OTBS wynajmuje te mieszkania i one nigdy nie będą sprzedane. Aby wynająć takie mieszkanie, należy przystąpić do licytacji. Wygrywa ta osoba, która da najkorzystniejszą cenę. Ceny wahały się od 11 zł. do 28 zł. na metr kw. Taki wynajem jest bezpieczniejszy niż wynajem prywatny, ponieważ OTBS za rok czy półtora nie rozmyśli się i nie powie, żeby mieszkańcy się wyprowadzali, bo chce sprzedać. Te mieszkania są dedykowane na długi wynajem. Jeżeli ktoś płaci regularnie czynsz i nie stwarza kłopotów sąsiedzkich, to ma pewność, że może mieszkać wiele lat.
-Do OTBS gmina ma przekazać 6 mieszkań pod tak zwany wynajem instytucjonalny ? mówi prezes OTBS, Małgorzata Kostrzewa. Czekamy w tej sprawie na stosowną uchwałę Rady Miasta. Przypominam, że gmina na wynajem instytucjonalny przekazała Spółce już 10 mieszkań, które zostały wynajęte zainteresowanym. Było to 8 kawalerek i 2 mieszkania dwupokojowe. Mieszkań większych nie było. Podobnie ma być w drugiej turze. Będzie to prawdopodobnie 4 kawalerki i dwa mieszkania dwupokojowe Mieszkania są wynajmowane poprzez licytacje stawki czynszowej. Najpierw zainteresowani muszą złożyć do OTBS stosowny wniosek, który jest weryfikowany przez komisję. Kwota wywoławcza na licytacji stawki czynszowej wynosi 10 złotych za metr kwadratowy
danego mieszkania. Większość z tych mieszkań zostało wynajętych za kwotę niewiele wyższą od stawki wywoławczej. Ale jedno z mieszkań osiągnęło nawet 28,50 zł/m kw., co w przeliczeniu na jego powierzchnię daje miesięczny czynsz w wysokości 1.132,16 zł. plus media 200 zł. Łączna opłata takiego mieszkania miesięcznie wynosi 1.332,16 złotych.
Warunkiem wynajmu instytucjonalnego jest złożenie oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji potwierdzonego przez Kancelarię Notarialną, co w przypadku zaistnienia np. zaległości w opłatach usprawnia proces odzyskania tego lokalu. Warto podkreślić, że osobie wynajmującej takie mieszkanie, opłacającej na bieżąco czynsz i nie zakłócającej porządku OTBS, nie może wypowiedzieć umowy najmu. Takie rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do umowy najmu z prywatnym właścicielem, który w każdym czasie może zmienić zdanie i wynajmowany lokal przeznaczyć do sprzedaży.
-Oferta kierowana jest przede wszystkim dla osób związanych osobiście lub gospodarczo z Ostrowcem Świętokrzyskim, jak również dla osób aktualnie zamieszkujących poza gminą, którzy jednak chcieliby, żeby Ostrowiec Św. stał się ich centrum życiowym – mówi prezes OTBS, M. Kostrzewa.
Podstawowym warunkiem ubiegania się o te mieszkania jest brak posiadania samodzielnego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie gminy Ostrowiec Św. Ponadto zainteresowani nie mogą mieć średniomiesięcznego dochodu na jedną osobę poniżej 50% przeciętnego w ynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej dla danego województwa. Tak więc mieszkania skierowane będą przede wszystkim dla osób, których dochód nie uprawnia do ubiegania się o mieszkanie socjalne bądź komunalne i jednocześnie nie posiadają na ten moment zdolności kredytowej.
Wszelkie informacje podawane są na bieżąco na stronie internetowej OTBS, a w razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się telefonicznie pod nr 41 2482323 wew. 45 bądź drogą mailową na adres mieszkania@otbs.ostrowiec.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.