W „Chreptowiczu” rusza cyberklasa

1 września w II Liceum Ogólnokształcącym ruszy cyberklasa wramach realizowanego przez szkołę prestiżowego programu ?CYBER.MIL z klasą?.
Ostrowieckie liceum jest jedną z 16 szkół w całej Polsce, która przystąpiła do projektu i utworzyła klasę o profi lu ?cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne?.
Podpatrywaliśmy, jak przebiegają ostatnie przygotowania do jej uruchomienia. Jest to pilotażowy program MON. Klasa będzie liczyła 15 osób, a uczniowie mają w pakiecie zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancję rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły. Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifi kować się doprojektu, szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m. in. posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnegoz matematyki w ciągu ostatnich trzech lat.
Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych?
Jak mówi dyrektor szkoły, Małgorzata Górecka-Smolińska, Program ?CYBER.MIL z klasą? zakłada, że przedmioty specjalistyczne prowadzone będą przez 3 pierwsze lata nauki. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa. Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu ?Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej? ? doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.
Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON.
Szkoła na realizację program dotyczącego utworzenia cyberklasy otrzymała blisko 226 tysięcy z MOP -u. Powiat dołożył z budżetu blisko 55 tysięcy, co stanowiło 20 proc. całej kwoty. Dodatkowo z budżetu powiatu przeznaczono sto tysięcy na profesjonalne wyposażenie i przygotowanie sali lekcyjnej, w tym kompleksowy remont oraz zwiększenie przepustowości sieci internetowej. Jak zaznacza starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, to ważna inwestycja w przyszłość młodych ludzi, ale też prestiż dla szkoły i powiatu ostrowieckiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *