Celsa ?Huta Ostrowiec? w gronie liderów realizacji projektów badawczo-rozwojowych

Celsa ?Huta Ostrowiec? obok ArcelorMittal Poland i Grupy Azoty wymieniana jest w gronie liderów w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Polsce.

Coraz więcej dużych przedsiębiorstw prowadzi takie prace nad nowymi technologiami i korzysta z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ? wynika z raportu przygotowanego przez Centrum na temat fi nansowania działalności B+R w dużych firmach i ich potencjału do angażowania się w projekty B+R w przyszłej unijnej perspektywie finansowej.
Ponad 2,5 tysiąca wniosków o dofi nansowanie prac badawczo-rozwojowych złożonych przez 1.120 przedsiębiorstw, 811 przyznanych grantów dla 544 firm ? to bilans udziału dużych firm w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z lat 2015 – maj 2021.
Firmy chętnie realizują przede wszystkim prace rozwojowe, głównie z nauk ścisłych i przyrodniczych (w tym nauk chemicznych), inżynieryjnych i technicznych. Najczęściej składają wnioski w programach NCBR fi nansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, takich jak Szybka Ścieżka (blisko 1500 wniosków).
– Duże przedsiębiorstwa chętnie realizują projekty kosztochłonne, strategiczne, które rozwiązują ważne problemy. Efektem udziału w programach NCBR jest wprowadzanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologii i przez to zwiększanie konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym. Sukces w projektach badawczo-rozwojowych może się więc przełożyć na sukces fi rmy ? mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Dlatego nasze programy przygotowujemy tak, aby dawały firmom możliwość wypracowywania rozwiązań odpowiadających na ważne globalne wyzwania, takie jak gospodarka niskoemisyjna, transformacja cyfrowa, wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji ? dodaje dyrektor Centrum.
Najczęściej benefi cjentami programów NCBR są firmy z branż: metalurgicznej, chemicznej, energetycznej, hutniczej, motoryzacyjnej oraz ICT. Pierwsze trzy miejsca pod względem liczby realizowanych w latach 2015 – maj 2021 projektów zajmują: ArcelorMittal Poland S.A. (18 projektów); Celsa ?Huta Ostrowiec? Sp. z o.o. (9 projektów) oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.; Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (po 8 projektów).
– Stal jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju. Turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne, koleje dużych prędkości ? to rozwiązania, bez których zmniejszanie śladu węglowego nie będzie możliwe. Doceniamy możliwości realizowania projektów badawczo-rozwojowych, jakie niesie za sobą współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki nim, stawiając na nowoczesne metody i technologie, opracowujemy nowe gatunki stali, a także ograniczamy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne ? mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.
Z kolei dr inż. Krzysztof Grzybowski, menedżer innowacji Grupy Celsa stwierdza, że jednym z filarów strategii Grupy Celsa jest innowacyjność.

– Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w naszej firmie umożliwia wytworzenie nowoczesnych produktów dzięki innowacyjnym, często autorskim technologiom- twierdzi. Istotną korzyścią dla przedsiębiorstwa jest optymalizacja produkcji i procesów wewnętrznych, dzięki którym możemy być konkurencyjni na rynku, atrakcyjni dla naszych klientów oraz przyjaźni dla środowiska. Realizowanie projektów B+R to nie jest dla konkurencyjnego przedsiębiorstwa wybór, ale konieczność. Badania umożliwiają nam realizację naszych zamierzeń oraz nadążanie za zmianami technologicznymi i gospodarczymi. Wsparcie NCBR w zakresie prowadzenia badań pozwala firmie na ograniczenie ryzyka biznesowego, które jest stałym elementem prac B+R. Dzięki temu wsparciu jesteśmy skłonni ryzykować więcej, aby uzyskać lepsze rezultaty naszej działalności.
Raport NCBR ?Finansowanie działalności B+R w dużych fi rmach i potencjał absorpcji w kolejnej perspektywie finansowej? pokazuje, że fi rmy, które w ostatnich latach coraz chętniej realizowały projekty B+R, będą nadal zainteresowane działalnością w tym obszarze.
– Chcemy, aby w kolejnych latach programy Centrum działały stymulująco na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez fi rmy i nadal ją wspierały. Realizacja innowacyjnych projektów w przyszłej unijnej perspektywie finansowej jest dla przedsiębiorstw dużą szansą na rozwój ? mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. – Prowadzenie innowacyjnych badań iwdrażanie ich wyników w produkcji otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości poprawy efektywności działania i ekspansji rynkowej. To także droga do nawiązywania zagranicznych partnerstw i udziału w międzynarodowych konsorcjach badawczych w największym unijnym programie badań i innowacji Horyzont Europa ? dodaje dyrektor Centrum.
NCBR w ostatnim czasie wprowadził wiele rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom wnioskodawców, aby ułatwić im proces aplikowania, m.in. wydłużono okres naborów, zastosowano indywidualne podejście do rozliczeń, prowadząc zdalne kontrole i przenosząc panele eksperckie do sieci, stworzono nowy system contact center, konsultanci Punktu Informacyjnego na bieżącoanalizują i odpowiadają na pytania wnioskodawców. Badane są też potrzeby beneficjentów Centrum, a wnioski z tych badań są brane pod uwagę przy tworzeniu programów. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *