Pracodawcy stawiają na doświadczenie

Pracodawcy najchętniej zatrudniają w swoich firmach osoby młode, ale z pewnym już doświadczeniem zawodowym. To idealni kandydaci do pracy. Nic więc dziwnego, że spośród wszystkich nowo zatrudnionych pracowników w 2021 roku w firmach i w zakładach na terenie powiatu ostrowieckiego aż 60 proc. nowych pracowników to osoby w wieku 25 ?35 lat. To najbardziej oczekiwani kandydaci do pracy.

Z takimi osobami można wiązać długofalowe plany. Przed nimi wiele lat kariery zawodowej. Nie poprzestają oni na tym co już zdobyli, lecz mają świadomość, że muszą się doskonalić zawodowo i poszerzać umiejętności. Poza tym młodym łatwiej się przystosować do zmian, jakie dokonują się w wielu dziedzinach gospodarki. Rzadziej procedury rekrutacyjne przechodzili pomyślnie kandydaci zaliczani do najmłodszej grupy wiekowej, a więc do 25 lat i osoby z grupy 50 plus. Nie dziwią zatem liczne fi nansowe zachęty do zatrudniania najmłodszych i starszych kandydatów do pracy. Od kilku lat urzędy pracy oferują wsparcie fi nansowe z Europejskiego Funduszy Społecznego pracodawcom, którzy zdecydują się przyjąć do pracy osoby po 50-ce lub osoby do 25 roku życia,
rozpoczynające karierę zawodową. Promocja zatrudnienia młodzieży ma miejsce w całej Europie, bowiem niepokoi stosunkowo wysokie bezrobocie wśród dwudziestolatków, wkraczających dopiero na rynek pracy.
O tych preferencjach kadrowych wiemy z ankiety, jaką ostrowiecki urząd pracy przeprowadził wśród lokalnych pracodawców. Pracownicy urzędu zapytali przedstawicieli naszych firm, jakimi kryteriami kierują się przy zatrudnianiu nowych pracowników. Najważniejszą cechą okazało się doświadczenie zawodowe. Pracodawcy stawiają doświadczenie na pierwszym miejscu. Kolejnymi cechami branymi pod uwagę są posiadane kwalifi kacje i chęci do pracy. Pracodawcy bardzo cenią sobie osobę, która w okresie próbnym czy w okresie stażu przejawia zainteresowanie firmą, angażuje się w pracę, bo wiedzą, że jest to materiał na dobrego pracownika, z którym można wiązać plany na przyszłość i wspólnie rozwijać fi rmę. Co warto jeszcze podkreślić – wśród atutów kandydata do pracy, cech pożądanych, lokalni pracodawcy wymieniają umiejętności interpersonalne i umiejętność współpracy w zespole. Ciekawe, że pracodawcy nie przywiązują zbyt dużej roli do
samego dyplomu ukończenia szkoły. Podkreślają, że nie jest ważny dyplom ? papier, a to co się umie, jakie ma się predyspozycje do pracy.
Autorzy ankiety poprosili też lokalnych pracodawców o wskazanie zawodów, w jakich najczęściej poszukują kandydatów do zatrudnienia. Są nimi przede wszystkim specjaliści z branży przemysłowej i z produkcji, przedstawiciele zawodów związanych z budownictwem i z gastronomią. Okazuje się, że wskutek pandemii część pracowników zakładów gastronomicznych i hoteli zmuszonych było do przebranżowienia i teraz zakłady mają problemy ze skompletowaniem zespołów. Listę zawodów czy specjalności poszukiwanych na ostrowieckim rynku pracy otwierają elektrycy. Potrzebni są także spawacze, kierowcy, kucharze, operatorzy maszyn, magazynierzy i sprzedawcy.
Z problemami, z jakimi w ubiegłym roku mierzyła się gospodarka, w tym związanymi z pandemią, najlepiej poradziły sobie firmy produkcyjne. Lokalni pracodawcy mają nadzieję, że rok 2022 będzie lepszy od poprzedniego. Aż 60 proc. firm biorących udział w badaniach przymierza się do zwiększenia zatrudnienia! Dodatkowych czy nowych etatów można się spodziewać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach branży budowlanej i co napawa  optymizmem – w usługach. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *