Dyrektor dr Andrzej Przychodni: „Rozmów o współpracy z samorządami nigdy nie za wiele”

-Przedstawiciele samorządów wojewódzkich z całej Polski debatowali w Krzemionkach o roli muzeum w rozwoju lokalnym. To interesujące zagadnienie?

-Jak najbardziej, choćby ze względu na to, że większość muzeum stanowią jednostki samorządowe – mówi dyrektor Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dr Andrzej Przychodni. –Debat nad tym, jak poprawić współpracę między samorządami, a muzeami nigdy więc nie za wiele. Są potrzebne i powinny być kontynuowane, choćby w Krzemionkach, które posiadają szczególny rodzaj muzeum i obiekt, łączący wiele warstw dziedzictwa kulturowego.

-W jakiej kondycji, w tym finansowej, pana zdaniem, znajdują się takie muzea jak nasze krzemionkowskie, współprowadzone przez powiat, czyli samorząd lokalny i ministerstwo kultury?

-Obecnie ta kondycja jest dobra. Rozmawialiśmy na ten temat na trzydniowym spotkaniu dyrektorów muzeów zarządzanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które miało miejsce w Warce i Sulejówku. Zastanawialiśmy się nad tym, jak tę kondycję jeszcze poprawić. Mówiliśmy także o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i wzmożeniu czujności, dotyczącej palącego problemu zabezpieczenia zbiorów muzealnych na wypadek konfliktu zbrojnego.

-Odetchnęliśmy chyba wszyscy pełną piersią po tym, jak burmistrz Ćmielowa wydawała negatywną decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla kopalni wapienia w Rudzie Kościelnej. Kopalni, która uniemożliwiała ciążący na naszym muzeum, a związany z wpisem na listę UNESCO, obowiązek utworzenia Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną. Co pan na to?

-Oczywiście, cieszę się, ale przede wszystkim czekam na to, aby decyzja pani burmistrz Ćmielowa stała się ostateczna i prawomocna. Przecież inwestor może się odwoływać od takiej decyzji.

-No tak, ale cały czas nasze muzeum, niejako równolegle do procesu decyzyjnego władz Ćmielowa, prowadzi prace, dotyczące utworzenia parku kulturowego…

-Zgadza się. Niestety, większość samorządów jeszcze nie przedstawiło swoich wniosków i uwag do ostatniej propozycji planu i zakresu ochrony parku przedstawionego przez projektanta. Po części krytyczne jest już stanowisko gminy Bodzechów. Nie mamy również opinii gminy Ćmielów, ale spodziewamy się jej po wydanej przez panią burmistrz opinii środowiskowej. Z kolei samorząd Ożarowa poprosił o przesunięcie terminu wydania opinii do końca maja.

-No właśnie, jak to się ma do toczonej w Krzemionkach dyskusji na temat dobrej współpracy muzeów i samorządów?

-Jest to, faktycznie, niepokojące. W przypadku takiego muzeum, jak nasze, w kontekście światowego dziedzictwa kulturowego, musimy się chyba zastanowić nad tym, co jest priorytetem dla jednostek samorządowych. Tak naprawdę jesteśmy w fazie początkowej tworzenia parku kulturowego, bo opinie zarządów gmin będą musiały zostać przyjęte przez samorządy i ostatecznie wpisane przez konserwatora do rejestru zabytków. Jeśli nie uda wespół z samorządami utworzyć bezpiecznych dla zabytku światowego dziedzictwa stref  buforowych, to trzeba się liczyć z tym, że nie będzie parku, a zarządzanie ochroną nad obiektem spocznie na organach zewnętrznych, co z punktu widzenia dialogu ze społecznościami lokalnymi i relacji pomiędzy muzeum, a samorządami uważam za rozwiązanie niekorzystne. 

-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email