Prezydent: -Chcę utrzymać finansowanie organizacji pozarządowych na dotychczasowym poziomie

To już tradycja, że prezydent Jarosław Górczyński spotyka się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, aby podsumować kończący się rok i zapowiedzieć, jakie środki finansowe czekają w nowym roku na realizację zadań zleconych przez gminę i na projekty wyłonione w drodze konkursów.

– Chcę utrzymać finansowanie organizacji pozarządowych na dotychczasowym poziomie i nie będzie tutaj oszczędności – deklarował prezydent podczas spotkania z reprezentantami blisko 70 organizacji pozarządowych. Zaproponowany budżet na 2023 roku zwiera kwotę na ten cel w wysokości 2.433.500 zł – to propozycja wyjściowa i nie jest wykluczona korekta, ale na plus.

W roku 2022, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na działalność pożytku publicznego przeznaczyła kwotę 2.575.400,00 zł. Zawarto 54 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz z klubami sportowymi (w tym 20 umów z zakresu rozwoju sportu), zaś na podstawie art.19a, tzw. „Małe granty”, zawarto 12 umów (+ do realizacji 3 umowy).

Środki finansowe, w bieżącym roku, zostały przeznaczone na zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – 80.000,00 zł,  pomocy społecznej – 847.000,00 zł,  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 90.000,00 zł, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 54.000,00 zł, rozwoju sportu – 1.014.500,00 zł, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (prowadzenie świetlic środowiskowych i „Małe granty”) – 489.900,00 zł.

– Cieszymy się, że w 2022 roku udało się zrealizować dużo zadań publicznych wzbogacających życie społeczne i przyczyniających się do poprawy egzystencji mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, wspierania i upowszechniania sportu- mówił prezydent. Współpraca na tej linii w mojej ocenie układa się dobrze. Cieszy mnie duże zaangażowani i wskazywanie coraz to nowych obszarów, czy zadań do realizacji.

Uczestnicy spotkania oprócz udziału w dyskusji mieli okazję zapoznania się z prezentacją i omówieniem wyników badań  Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o uzyskanych na etapie diagnostycznym, a związanymi z pracami nad opracowaniem  Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2023 – 2032. Na finał wszystkich zaproszono do debaty w ramach opracowania Programu Edukacji Ekologicznej da mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *