Marszałek o żłobkach

W Opatowie przedstawiciele instytucji stowarzyszeń, prowadzących żłobki lub startujący z taką inicjatywą, podpisali z władzami województwa umowy na dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 -2020.
Utworzenie żłobków w Kielcach, Końskich, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie, stworzenie nowych miejsc opieki w już istniejących placówkach oraz finansowania wynagrodzenia dziennego opiekuna dla rodziców dzieci, którzy ze względu na obowiązek opieki na dzieckiem nie pracowali, wesprze kwota 9 mln zł funduszy unijnych.
Z opieki żłobkowej będzie mogło skorzystać 331 dzieci. 200 w nowo tworzonych żłobkach, 20 w już funkcjonujących, a 111 trafi do opiekuna dziennego. Pieniądze pokryją koszty założenia żłobka, wyposażenie w meble i zabawki, dostosowania kuchni, szatni i łazienek do potrzeb małych dzieci, zakupu urządzeń na place zabaw oraz koszty pensji pracowników i wyżywienia dzieci.
Pierwszy od ponad 20 lat żłobek w Opatowie będzie prowadziło Stowarzyszenie Wiejskie ?Nasze Kobylany?. Swoją siedzibę ?Raj Malucha? znajdzie w pomieszczeniach dawnego internatu liceum. Jak powiedziała autorka projektu Aneta Bławat, opiekę w placówce znajdzie 25 dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Dodatkowo zostanie zatrudnione 19 opiekunów, którzy będą zajmować się 59 dziećmi w swoich domach. Realizacja projektu o wartości 2,2 mln zł będzie trwała 2 lata. W żłobku poza pięcioma opiekunami, będą zatrudnieni także pielęgniarka, logopeda i nauczyciel języka angielskiego. Dzieci będą  mogły korzystać m.in. z zajęć plastycznych, rytmiki, muzykoterapii i bajkoterapii. Obok budynku powstanie plac zabaw. Posiłki dla dzieci będą uwzględniały
ich potrzeby zdrowotne. Placówka rozpocznie działalność w październiku br.
Z kolei kieleckie Stowarzyszenie Integracja i Rozwój otrzyma 1,1 mln zł na sfinansowanie opieki dziennych opiekunów dla 52 dzieci w całym woj. świętokrzyskim. Opieką miałoby się zająć 15 osób po odpowiednim przeszkoleniu i zdaniu egzaminu.  Jak mówi Sebastian Gralec ze Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, opiekunowie będą zajmować się od 3 do 5 dzieci w wieku do 3 lat. Dofinansowane w ramach projektu będzie też wyposażenie mieszkania opiekuna na potrzeby maluchów. Pracę opiekunów będzie monitorował psycholog.
Niepubliczny Żłobek Integracyjny? Zielony krokodyl? z Ostrowca Świętokrzyskiego otrzymał 551 tys. zł dotacji.
-Dzięki projektowi uruchomiliśmy kolejną grupę żłobkową, dzieci od około 10 miesiąca życia do 1,5 roku -mówi Emilia Sieroń. Jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla około 20 dzieci. Sfinansowane jest 3 opiekunów, panie kucharki i dietetyk. Będziemy mieli także własną kuchnię, co sprawi, że dzieci będą jadły smacznie i zdrowo.
Marszałek dodał, że być może uda się rozszerzyć katalog usług żłobkowych poza dzieci rodziców powracających do pracy, także  o dzieci osób, które już pracują, ale mają problem z zapewnieniem im opieki. Jego zdaniem, wówczas liczba chętnych na organizację takiej opieki powinna się zwiększyć.
W ramach RPOWŚ przewidziano ponad 60 mln zł na projekty, dotyczące opieki nad małymi dziećmi. Kolejne konkursy z tego zakresu będą prawdopodobnie ogłoszone jeszcze w bieżącym roku.

jbo

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *